ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ส.ค. 2559 02:15โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 02:17 ]
ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560
Comments