ขอเชิญครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์22 ก.ค. 2558 23:59โดยโรงเรียนนครไทย Nakhonthai School   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2558 00:41 โดย เอกชัย บุญอาจ ]
ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร์   โรงเรียนนครไทย   ขอเชิญคุณครูและบุคลากร  ร่วม จัดอบรมครูและบุคลากร   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้าน ICT  ด้วยนวัตกรรมการศึกษาของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล   (E-Clip, Google App for Eduction, Web Wordpress ,CMS)  ในวันเสาร์ที่  8  สิงหาคม  2558     ณ   ห้องโสต-ทัศนศึกษา   โรงเรียนนครไทย  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก


ลงทะเบียน E-Clip
http://e-clip.in.th/

อัพโหลด วิดีโอ 
https://www.youtube.com/

สร้าง QR Code ง่ายๆ  
https://www.the-qrcode-generator.com/


กรุณากรอกข้อมูล

ส่งข้อมูลได้ที่ อ.เอกชัย บุญอาจ  เป็นไฟล์. Word  ก็ได้ ครับ


 ปฏิทินดำเนินการภาคเรียนที่ 2
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:57
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:00
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ć
10.1.ppsx
(68k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:58
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:59
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:59
ć
10.3.ppsx
(68k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:58
ć
10.4.ppsx
(68k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:58
ć
10.6.ppsx
(73k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:59
ć
13.1.ppsx
(55k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:59
ć
14.1.ppsx
(102k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:59
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ć
14.ppsx
(864k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:59
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:01
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:02
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:02
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:57
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:02
ĉ
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:57
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:02
ć
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 20:02
ċ
สาระแกนกลาง2551.rar
(1178k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:56
ċ
หลักสูตร 51 Eng ฉบับเย็บเล่ม.rar
(297k)
Admin WEBMASTER,
3 ส.ค. 2558 19:56
Comments