วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day

โพสต์21 มิ.ย. 2559 20:04โดยAdmin WEBMASTER
   วันที่ 25 พ.ค. 59 นี้ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย ด้วยการแอโรบิค เนื่องในวันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์) โดยมีนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนออกกำลังกายกันด้วยความสดชื่น แข็งแรง สนุกสนาน
Comments