โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:54โดยAdmin WEBMASTER
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้รับความกรุณาจากท่านพระครูวิบูลธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอนครไทย บรรยายธรรมให้กับนักเรียน สร้างความตระหนักในพระพุทธศาสนา เป็นประธานนำสวดมนต์ ทำสมาธิ ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าวโรงเรียนนครไทย โดยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีความสุข ในการสวดมนต์ ทำสมาธิ
Comments