ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:17โดยAdmin WEBMASTER
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย เป็นประธานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย โดยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น ร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนนครไทยจัดให้มีการประชุมสองรอบคือ ในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมครบเต็มจำนวน
Comments