ผู้อำนวยการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:13โดยAdmin WEBMASTER
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย พร้อมด้วยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการให้การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนครไทยได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และสังเกตุการสอนจำนวนหลายคนและจากหลายสถาบัน ประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
Comments