ผู้อำนวยการพบนักเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:10โดยAdmin WEBMASTER
วันเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่สนามหน้าเสาธง พร้อมด้วยคณะบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และได้ให้การต้อนรับครู พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
Comments