ค่ายจริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่ 2559

โพสต์21 มิ.ย. 2559 19:08โดยAdmin WEBMASTER
ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม แสงทองส่องชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากธุดงคสถานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครไทย โดยมีคณะบริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการดำเนินกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
Comments