ผลงานนักเรียน


ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ISUZU KIDS CUP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

โพสต์10 ส.ค. 2558 01:13โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2558 01:21 ]

แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรรนครไทย ผลงาน
การแข่งขันกีฬา ISUZU KIDS  CUP  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ได้รับการอำนวยการสนับสนุน
จากผู้อำนวยการ สรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย  นำโดยคุณครูชอบ  หนูกล่ำ 
คุณครูธงชัย  คำป้อง คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เป็นกำลังใจจนเกิดผลงานนะคะ จะเป็นกำลังให้ตลอดไปคะ

รางวัลเหรียญทองแดง การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเนือ ม.ปลาย

โพสต์10 ส.ค. 2558 01:04โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2558 01:06 ]

การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคเนือ ม.ปลาย   
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557  ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ชื่อผลงาน โครงการปันรักให้น้อผู้พิการทางสมอง  
กิจกรรม  สาธารณะประโยชน์
รางวัล   เหรียญทองแดง
นักเรียน   
              นายณัฐวุฒิ แก้วคุ้มภัย 
              นายอนิรุทธ์  ตรีเมฆ
              นางสาวกาญจนาภรณ์ แม่งมา
ครูที่ปรึกษา
             นายเอกชัย บุญอาจ
             นายสมชาย  สีขำ
อุปกรณ์ตักข้าวสวย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ นานาชาติ

โพสต์10 ส.ค. 2558 00:56โดยAdmin WEBMASTER   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2558 00:56 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทย จำนวน 8 ผลงาน ไปจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์นานาชาติในงาน ASian Young Inventor Exhibiton 2015 (AYIE) ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ : ITEX ’15 26 th INTERNATIONAL INVENTION & TECHNOLOGY EXHIBITION 2015

ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย และนักประดิษฐ์จาก 21 ประเทศสมาชิก ชาวเอเชีย เช่น ซาอุดิอาระเบีย ฮ่องกง ได้หวัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่่น  ไทย ฯลฯ  มาร่วมสดงผลงานกว่า  1,000 ชื้น ส่วนเวทีสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 122 ผลงาน   ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤษภาคม 2558   ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ผลประปรากฏว่าทีมนักเรียนไทยสามารถคว้า 1 เหรียญทอง  4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

อุปกรณ์ตักข้าวสวย  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ ด.ญ.นิภาพร  ฉิมมากรม  และ ด.ญ. อนันยา  อ่อนด้วง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และนางประดัด ชมมี   ครูที่ปรึกษาผู้ควบคุมทีม จากโรงเรียนนครไทย  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  นับเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง

1-3 of 3