หน้าแรก

 
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนนครไทย

 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    


https://drive.google.com/open?id=0B9cnf3t1XrANN3pCb2VGU0U0WVk  https://drive.google.com/open?id=0B9cnf3t1XrANN3pCb2VGU0U0WVk


คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดวันสอบ  2 เมษายน 2560
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
<<คลิกที่นี่ >>
 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
ปีการศึกษา 2560
ให้มารายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ไม่มาถือว่า สละสิทธิ์

 

<< คลิกดูรายชื่อ >>


 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
ปีการศึกษา 2560

ให้มารายงานตัว วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
ไม่มาถือว่า สละสิทธิ์
<<คลิกดูรายชื่อ>> 


ประกาศล่าสุด

 • นักข่าวเยาวชน Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ วันที่ 26 พ.ค 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย มอบหมายให้นายประเวศน์ ปู่ซึ้ง ครูโรงเรียนนครไทย นำนักเรียนแกนนำฯ ได้แก่ น.ส ฟ้าใส อินแผง และ น.ส รัตติกาล สุทธิ นักเรียนชั้น ม.4/1 เข้าร่วมการอบรมโครงการ นักข่าวเยาวชน Gen Z Gen Strong : ไม่สูบ จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 20:07 โดย Admin WEBMASTER
 • วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day    วันที่ 25 พ.ค. 59 นี้ หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย ด้วยการแอโรบิค เนื่องในวันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์) โดยมีนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ นำคณะบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรและนักเรียนออกกำลังกายกันด้วยความสดชื่น แข็งแรง สนุกสนาน
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 20:04 โดย Admin WEBMASTER
 • จับเบอร์/หาเสียงสภานักเรียน 59 งานส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน โรงเรียนนครไทย จัดให้มีการจับสลากหมายเลขพรรคสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการใช้ตู้นับคะแนนแบบใหม่ โดย กกต.พล. ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ตู้นับคะแนนแบบใหม่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ณ โรงเรียนนครไทย
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 19:56 โดย Admin WEBMASTER
 • โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ได้รับความกรุณาจากท่านพระครูวิบูลธรรมวงค์ เจ้าคณะอำเภอนครไทย บรรยายธรรมให้กับนักเรียน สร้างความตระหนักในพระพุทธศาสนา เป็นประธานนำสวดมนต์ ทำสมาธิ ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าวโรงเรียนนครไทย โดยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ครูบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนักเรียนมีความสุข ในการสวดมนต์ ทำสมาธิ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 19:54 โดย Admin WEBMASTER
 • ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 1/2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย เป็นประธานประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมพ่อขุนบางกลางท่าว โรงเรียนนครไทย โดยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียน และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 10 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น ร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานของทางโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนนครไทยจัดให้มีการประชุมสองรอบคือ ในภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครองเข้าร่วมประช ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 19:17 โดย Admin WEBMASTER
 • ผู้อำนวยการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย พร้อมด้วยนางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการให้การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนครไทยได้รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และสังเกตุการสอนจำนวนหลายคนและจากหลายสถาบัน ประกอบด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 19:13 โดย Admin WEBMASTER
 • ผู้อำนวยการพบนักเรียนเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559 วันเปิดภาคเรียนใหม่ 1/2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ต้อนรับ พบปะและให้โอวาทนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่สนามหน้าเสาธง พร้อมด้วยคณะบริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนมาโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และได้ให้การต้อนรับครู พนักงานราชการที่บรรจุใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯจากมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามและจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 19:10 โดย Admin WEBMASTER
 • ค่ายจริยธรรมและปรับสภาพนักเรียนใหม่ 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน กิจกรรมค่ายคุณธรรม แสงทองส่องชีวิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากธุดงคสถานจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนครไทย โดยมีคณะบริหาร ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตลอดการดำเนินกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
  ส่ง 21 มิ.ย. 2559 19:08 โดย Admin WEBMASTER
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/khaw-kickrrm-1/rangwalheriyyngeinnanachati

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news
สรุปผลการแข่งขัน 

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news/bthkhwammimichux

nakhonthai.ac.th@gmail.comนายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://portal.obec.go.th/

http://www.bll.in.th/pages/home

http://e-clip.in.th/index.php/

http://www.dlit.ac.th/
 
https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/phrb-xanwy-khwam-sadwk-prachachn
 
 
  

 
https://www.facebook.com/nakhonthai.ac.th
  

http://www.tepeonline.org/

โทรศัพท์ถึงโรงเรียนจากมือถือของ

RSS Feed