ติดต่อเราโรงเรียนนครไทย
ที่อยู่  265 หมู่ 4  ต.นครไทย  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  65120 
Email    nakhonthai.ac.th@gmail.com
TEL.  055389003-4  FAX: 055389004,055389892
Comments