หน้าแรก

https://drive.google.com/open?id=0B9cnf3t1XrANN3pCb2VGU0U0WVk  https://drive.google.com/open?id=0B9cnf3t1XrANN3pCb2VGU0U0WVk


คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดวันสอบ  2 เมษายน 2560
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
<<คลิกที่นี่ >>
 

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
ปีการศึกษา 2560
ให้มารายงานตัว วันที่ 6 เมษายน 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  ไม่มาถือว่า สละสิทธิ์

 

<< คลิกดูรายชื่อ >>


 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
ปีการศึกษา 2560

ให้มารายงานตัว วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  
ไม่มาถือว่า สละสิทธิ์
<<คลิกดูรายชื่อ>> https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/khaw-kickrrm-1/rangwalheriyyngeinnanachati

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news
สรุปผลการแข่งขัน 

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news/bthkhwammimichux

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากร พร้อมด้วย นักเรียนโรงเรียนนครไทย

นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://portal.obec.go.th/

http://www.bll.in.th/pages/home

http://e-clip.in.th/index.php/

http://www.dlit.ac.th/
 
https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/phrb-xanwy-khwam-sadwk-prachachn
 
 
  

 
https://www.facebook.com/nakhonthai.ac.th
  

http://www.tepeonline.org/

โทรศัพท์ถึงโรงเรียนจากมือถือของ

RSS Feed