ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครไทย


ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนนครไทย ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนนครไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ


 

 http://north67.sillapa.net/sm-center/modules/report/report_all_compet_office.php?area_type_id=2&province_id=37&zone_num=3&area_sm=39


https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/khaw-kickrrm-1/rangwalheriyyngeinnanachati

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news/bthkhwammimichux

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ บุคลากร พร้อมด้วย นักเรียนโรงเรียนนครไทย

จ่าสิบเอกประมวล วันมี
ผู้อำนวยการโรงเรียน


https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://portal.obec.go.th/

http://www.bll.in.th/pages/home

http://e-clip.in.th/index.php/

http://www.dlit.ac.th/
 
https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/phrb-xanwy-khwam-sadwk-prachachn
 
 
  

 
https://www.facebook.com/nakhonthai.ac.th
  

http://www.tepeonline.org/