หน้าแรก

https://drive.google.com/file/d/0B9cnf3t1XrANOWI5TUw1S1h5ZW8/view?usp=sharing
 • วันแห่งเกียรติยศ วันที่ 4 มีนาคม 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:25 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • รวมใจน้อง คล้องใจพี่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 โรงเรียนนครไทยจัดกิจกรรมรวมใจน้อง คล้องใจพี่สามัคคีขาว แดง ขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามระหว่างความรักความผูกพันต่อร ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:23 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • พิษณุโลก FC ร่วมฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล วันที่ 2 มีนาคม 2559 นางวรารัตน์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางยุพิน คันธาวัตร์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:19 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • ประชุมประจำเดือนสภานักเรียน วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย มอบหมายให้นางอมรรัตน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูชำนาญการพิเศษ ประธานที่ปร ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:15 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • บริจาคโลหิต   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย มอบหมายให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและครูผุ้รับผิดชอบนำนักศึกษาวิชาทหารโรงเร ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:14 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย มอบหมายให้นายสถิตย์ พัวพัน ครูชำนาญการและนางจุไร แก้วคำมา ครูชำนาญการ ฝ ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:12 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • เลือกตั้งสภาเขตฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สภานักเรียนโรงเรียนนครไทยเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยของสภานักเรียน เพื่อมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาน ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:10 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • กิจกรรมรณรงค์ เขตปลอดบุหรี่ โรงเรียนนครไทยรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน และให้นักเรียนร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา 2558 โดยให้ความรู้ และติดสติ๊กเกอร์เขตปลอดบุหรี่ทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเร ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 11:09 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ ระดับ อุดมศึกษาฯ  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไทย พร้อมด้วยคณะบริหาร ครูและบุคลากร มอบดอกกุหลาบแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 10:14 โดย โรงเรียนนครไทย Nakhonthai School
 • รด. จิตอาสา วันที่ 23 กพ 59 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 โรงเรียนนครไทย จำนวน 46 นาย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และชุด ชป.อ.นครไทย ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2559 10:08 โดย Admin WEBMASTER
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »

RSS Feed

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/khaw-kickrrm-1/rangwalheriyyngeinnanachati

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news
สรุปผลการแข่งขัน 

https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/news/bthkhwammimichux

nakhonthai.ac.th@gmail.comนายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=

http://portal.obec.go.th/

http://www.bll.in.th/pages/home

http://e-clip.in.th/index.php/

http://www.dlit.ac.th/
 
https://sites.google.com/a/nakhonthai.ac.th/nakhonthai-school/phrb-xanwy-khwam-sadwk-prachachn
 
 
  
 
https://www.facebook.com/nakhonthai.ac.th
  

http://www.tepeonline.org/


RSS Feed