ניווט

  אין פרפרים פה


  אין פרפרים פה

  פרפרים בישראל בדו-שיח עם פרפרים בגטו

   

  הפעילות: השוואה בין ציורי פרפרים, המסמלים חופש, של ילדים שחיו בגטו, במציאות נטולת חופש, לבין ציורי פרפרים שיציירו התלמידים החיים במדינת ישראל כיום.

  מטרת הפעילות: פיתוח המושג "חופש" על היבטיו הרבים, תוך עריכת אנלוגיה בין פרפרים לבני אדם. אנלוגיה זו תצא מהתנסותם של הילדים ומהמסקנות שאליהן יגיעו.

  שלב ראשון: משימת בית – על הילדים לצייר פרפרים כלשהם על דף  ולהביאם לכיתה למחרת.

  שלב שני: נאסוף את הציורים ונפזר אותם בכיתה.

  שלב שלישי:  על הילדים להסתובב בין הפרפרים ולהתבונן בהם תוך התייחסות למראה, לצבעים, לרקע ולרגשות.

  כל ילד וילדה יכתבו ליד הפרפר שציירו מה הוא מסמל עבורם.

  שלב רביעי: הצגת דף מצולם של פרפרים אפורים  המצוירים בעפרון מתוך הכריכה הפנימית של הספר "אין פרפרים פה ".

  התבוננו בפרפרים וענו על המשימות הבאות :

  א) מה אתה רוצה לשאול את הפרפרים? מה אתה רוצה לדעת עליהם?

  ב) נסה לשער, מי יכול היה לצייר אותם?

  ג) באילו נסיבות, לדעתך, צוּיְרוּ הפרפרים האלה?

  ד. העלו השערות מה מרגישים הפרפרים שבציור ?

  שלב חמישי : הפעלה יצירתית בעקבות הדיאלוג עם הפרפרים המצוירים -  כתיבת מכתב (דו-שיח בין פרפר ישראלי לפרפר בגטו).

  אתם מוזמנים לקרוא את המכתבים שכתבו הילדים בקבצים למטה.

  Wordle: פרפרים
  Comments