שנת הלימודים תשע"ז
יצאה לדרך.
בהצלחה לכל תלמידי בית הספר .

דואר נפתלי
בחודש הקרוב יאספו תלמידי כיתה ו'
אגרות ברכה מכל תלמידי ביה"ס
ויחלקו בקהילה
התלמידים מוזמנים לכתב ברכות ולהכניס לתיבות
שנה טובה ומתוקה


ביום ראשון 11.9.16 
תתקיימנה אספות הורים כיתתיות .
מוזמנים לצל


_____________________________
                                                     
girl  animationlittle girl in blue dancing  animation

1 
 
            


    


                 

מספר כניסות לאתר
כניסת תלמידים לדואר אלקטרוני של ביה"ס
 
כניסה