לוח מבחנים

תאריך


יום 

מקצוע 

נושאים למבחן 


 17.5.16 שלישי שפה מבחן מיצב בשפה
 24.5.16 שלישי מתמטיקה מיצב במתמטיקה
 27.5.16 שישימדעים עדכון ממורה למדעים במחברת

30.5.16

שני

אנגליתעדכון ממורה לאנגלית במחברת
 3.6.16 שישי תנ"ך מבדק בתנ"ך - החומר יינתן במחברת.
 5.6.16 ראשוןמתמטיקה
 מיפוי סיכום חומר במתמטיקה

11.6.16

שישי

גיאוגרפיה

 מבדק -פרק 1 מדינות הים התיכון+ פרק 3 אקלים

  
 
 
  
    
    
    
       .              


 
 

 
 

 
 
 
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:44 PM
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:45 PM
Comments