לוח מבחנים

תאריך


יום 

מקצוע 

נושאים למבחן 


 3.3.16 חמישי ערבית אוצר מילים ואותיות במחברת
6.3.16ראשון

שפה

טקסט ספרותי, מידעי, מפעיל וכתיבה.
 14.3.16 שני ג"ג - מבדק

ארצות הים התיכון - עמוד 6 -  14

מדינה מפותחת ומדינה מתפתחת - עמוד 9 .

שאלות 1 + 2 עמוד 13

עמוד 10 שאלה 2

20.3.16


ראשון

תנ"ך


 נושאי הלימוד ינתנו בהמשך בשיעורי הלימוד.

30.3.16

רביעי

מתמטיקה


  
 
ספר לימוד עמודים 64-65

 

  
 
 
  
    
    
    
 3 ראשון מדעים 
 12.1.16 שלישי גיאוגרפיה במחברת
 17.1.16 ראשון לשון מבדק קצר בלשון
 19.1.16 שלישי הנדסה במחברת
 25.1.16 שני אנגלית מבדק מילים
 28.1.16 חמישי אנגלית מבחן מילים
       .              


 
 

 
 

 
 
 
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:44 PM
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:45 PM
Comments