לוח מבחנים

תאריך

יום מקצוע 

נושאים למבחן 


11/2/15רביעי

מדעים

.
19.2.15חמישי

לשון

 הפועל והבניינים
גופים וזמנים בפעלים

עמוד 39
יש לדעת את שמות הגופים - עמוד 42
עמוד 44
התאמת הפועל לבניין הנכון - עמוד 46
26.2.15חמישימבחן ג"ג

מהו האקלים?

66 - 80

מושגים מתוך עמוד 80

ההבדל בין מזג האוויר לאקלים.

סוגי אקלים - כולל הסבר

לזהות במפה - טמפ' , משקעים

לפי הדוגמא בחוברת עמוד 56 סעיף 2

 12.3.15

חמישי

שפה

  טקסט סיפורי + טקסט מידע

 
 
 

 
  
  
 
    


    

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:44 PM
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:45 PM
Comments