לוח מבחנים

תאריך


יום 

מקצוע 

נושאים למבחן 


22.1.16שישי

אנגלית

מבדק מילים באנגלית לפי עמוד 74
 28.1.16 חמישי ערבית מבדק בערבית

1.2.16

שני

אנגלית


 פרק 2 - מזון

11.2.16

חמישי

גיאוגרפיה

הערכה חלופית - עבודה להגשה.
 7.2.16 ראשון תנ"ך מבדק פרק י"א
 14.2.16 ראשוןתנ"ך

      פרקים - ט' , י', י"א,    

23.2.16
שלישי
גיאוגרפיה
מבדק - החומר יינתן בהמשך.
 

  
 
 
  
    
    
    
 3 ראשון מדעים 
 12.1.16 שלישי גיאוגרפיה במחברת
 17.1.16 ראשון לשון מבדק קצר בלשון
 19.1.16 שלישי הנדסה במחברת
 25.1.16 שני אנגלית מבדק מילים
 28.1.16 חמישי אנגלית מבחן מילים
       .              


 
 

 
 

 
 
 
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:44 PM
ĉ
לימור בניטה,
Feb 2, 2013, 12:45 PM
Comments