Home

Tento web je místem soustředění materiálů od členů pracovní skupiny pro Koncepci rozvoje knihoven, oblast Digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění, dílčí cíl č.2 - Dlouhodobá ochrana dokumentů. 

E-mailová komunikace probíhá přes mail krk-p2-ltp@googlegroups.com v googlegroup na adresehttp://groups.google.com/group/krk-p2-ltp


Cíl:

Vytvořit legislativní, organizační a technické předpoklady trvalého uchování a zpřístupnění publikovaných digitálních a digitalizovaných dokumentů jako důležité složky kulturního a vědeckého dědictví.

Comments