ללא שם‏ > ‏

خطة عمل

תכנית עבודה ליישום פעילויות  הדרכה ל"אינטרנט בטוח לתלמידים"

הוחלט ע"י צוות ה"אינטרנט הבטוח" בבית ספר מזאריב ליישם תוכנית עבודה הכוללת את כל הכיתות מ א' עד ו' במשך שעות "קישורי החיים של כל כיתה. יישום התוכנית יתנהל ע"י היועצת ומחנכי הכיתה.

מטרות התוכנית:

1.    חשיפת התלמידים וההורים והמורים לנושא "אינטרנט בטוח לתלמידים".

2.    יישום הנושא דרך סדנאות לתלמידים, למורים להורים.

3.    העלאת מודעות התלמידים, המורים, וההורים לרצינות השימוש באינטרנט.

תוכן התוכנית:

חשיפה לחשיבות הנושא ועבודה יישומית דרך:

·        הגדרת הנושא והמטרה מאחורי יישומו בבתי הספר.

·        חשיפה מילולית כולל תמונות.

·        חשיפה ליתרונות וחסרונות האינטרנט עם הדגש שזה כבר עובדה קיימת למרות החסרונות ומה נוכל לעשות על מנת לנצל אותו לטובה.

·        עבודה בסדנאות עם התלמידים במטרה להביע דעתם מילולית ובכתב.

·        הצגת התוצר של התלמידים בשבוע ה"אינטרנט הבטוח" של משרד החינוך.

·        במסדר הבוקר יוצג הנושא ע"י הכיתות. יוקדש שבוע לנושא שבו כל כיתה תציג  5 דקות.

·        השתתפות ביה"ס בסקר ארצי.

תפקיד ההורים:

התוכנית גם מערבת הורים בזה שהיועצת תעביר להם הרצה או סדנא על הנושא כך שתהליך היישום ימשך עם הבית.

חלוקת הכיתות לפי שעות קישורי החיים והפרטים האחראיים על היישום:

הכיתה

א-1

א-2

ב-1

ב-2

ג-1

ג-2

ד-1

ד-2

ה-1

ה-2

ו-1

ו-2

יום

שבת

שבת

שלישי

חמישי

רביעי

רביעי

שלישי

שבת

שבת

שבת

שבת

שבת

שיעור

6

5

6

5

4

5

7

6

4

6

6

1

אחראי

מונא

מירי

ג'לילה

אחלאס

ח'דר

אבתסאם

נסים

סמירה

יועצת

מוחמד

אחסאן

יועצת

 

החומר של הנושא נמצא באתר באתר פורטל הממשלה הישראלית Israel Government Portal

החומר נמצא ברמה אחידה וגבוהה לרוב התלמידים, לכן תהיה תוכנית מותאמת לכל כיתה המתבססת על החומר הזה

הקישור נמצא באתר בי"ס תחת הכותרת "אינטרנט בטוח"

 

בכבוד רב

צוות חיים ברשת

Comments