האתר נבנה במסגרת ההשתלמות "מורה יוזם ומטמיע תוכניות" לדרגות 7-9
מכללת אחווה.
האתר מלווה את היוזמה שנערכה בבתי ספר לחינוך מיוחד "מעיין שרה" ו"מוריה" באשקלון