ประชุมติดตามผลดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ประจำปี 2560

โพสต์25 ส.ค. 2560 03:45โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
คุณครู 3 ฝ่าย (ฝ่ายตรวจพิสูจน์ ฝ่ายป้องกัน ฝ่ายปกครอง) เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามผลดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ประจำปี 2560 ของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีดาวิทยา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Comments