ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

โพสต์5 ต.ค. 2560 02:43โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80%
     

     

     

     
Comments