โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลัง

โพสต์27 ก.ค. 2562 02:22โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน-การคลัง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน-การคลังของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประประมาณ 2562  ณ โรงแรมแคนทารีโคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     
Comments