โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานพัสดุ

โพสต์21 ส.ค. 2560 08:41โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     

     
Comments