โครงการอบรมการจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์25 ส.ค. 2560 04:29โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โครงการอบรมการจัดทำข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมยางนา (ประชาร่วมใจ) โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มากความสามารถ อาจารย์ชะวิก รวมใหม่ จากสาหร่ายวิทยาคม และ อาจารย์สุนีย์ สิริสุข จากสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Comments