โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:11โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
คุณครูศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2560
          

     
Comments