โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:13โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 25-27 มกราคม 2560 คุณครูชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา และ คุณครูกัลยาณี ไชยเสน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT และ Active Learning รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร
   

   

   

   
Comments