โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์11 มิ.ย. 2560 01:26โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
คุณครูสุระวุฒิ จอดนอก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

     

Comments