โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์10 มิ.ย. 2560 21:05โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองยางศึกษา โดย ศน.เอกพงษ์ วรรณพงษ์ และคณะ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมยางนา (ประชาร่วมใจ) โรงเรียนเมืองยางศึกษา
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     Comments