โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์23 เม.ย. 2560 05:28โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
โครงการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานและอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
     

     

     

Comments