โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์7 พ.ค. 2562 02:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 01:09 ]
วันที่ 22-24 เมษายน 2562 และวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562 คณะครูฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และงานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่นในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนคู่เครือข่าย ณ โรงแรมสบายโฮเทล

     

     

                                                            
Comments