โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

โพสต์27 ก.ค. 2562 22:15โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 คุณครูกัลยาณี ไชยเสน นำนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social media) ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค13
     

     

     

     
Comments