โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0

โพสต์19 พ.ย. 2559 22:04โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
19 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 ณ โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
     

     

     

     

     

     

     

     

     


Comments