โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

โพสต์16 ก.ค. 2560 00:16โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 00:19 ]
Active Learning, STEM, 4H, DLIT และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นสู่การปฏิบัติจริง กลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 6 ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
     

     

     

     

     

     

     

     

     
Comments