โครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์7 พ.ค. 2562 02:21โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 25-26 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

     

     

          

     

     
Comments