โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โพสต์19 พ.ย. 2559 08:12โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีนายเอกพงษ์ วรรณพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ และให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
     

     

     

     

     

     


Comments