การอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 02:07โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารวิชาการจัดโครงการการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายประสาตร์ เสาไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม เป็นวิทยากรผู้มากความสามารถ มาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย
     

   

     

     
Comments