การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา

โพสต์2 ก.พ. 2560 01:39โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 27 มกราคม 2560 คุณครูนภัทร พลศรี คุณครูพรวิไล ปานจิต และคุณครูกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

Comments