การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ

โพสต์2 ก.พ. 2560 00:34โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 20 มกราคม 2560 บุคลากรเข้ารับการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1.นางกัลยาณี ไชยเสน
2.นายกิตติศักดิ์ ปิ่นแก้ว
3.นายชวลิต วงค์ก่อ
4.นางกรรณิกา เทียรวรรณ์
5.นายสมพร ทรงแสง
6.นายคมศักดิ์ คณิตไธสง
7.นายประมวล คำจันทึก
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Comments