การประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

โพสต์16 ก.ค. 2560 01:37โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
คุณครูไชยยศ เชือนไธสง และคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี เข้ารับการประเมินครูเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
     

     

     

     

     
Comments