การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสต์30 พ.ย. 2559 05:08โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนเมืองยางศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อแจ้งความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา ตลอดจนร่วมวางแผน หารือ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
     

     

     

     

     

Comments