การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร

โพสต์23 เม.ย. 2560 00:58โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศครบวงจร ประจำปี 2560 โดยกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

     

     

     

     
Comments