กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ก.พ. 2560 01:39 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16344255_922783604525573_715283733_n.jpg กับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา
2 ก.พ. 2560 01:39 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา
2 ก.พ. 2560 01:25 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แก้ไข ประกาศเลขที่นั่งสอบและข้อมูลห้องสอบ O-NET ชั้น ม.3
2 ก.พ. 2560 01:23 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 20160715122049.png กับ ประกาศเลขที่นั่งสอบและข้อมูลห้องสอบ O-NET ชั้น ม.3
2 ก.พ. 2560 01:16 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แก้ไข ประกาศเลขที่นั่งสอบและข้อมูลห้องสอบ O-NET ชั้น ม.3
2 ก.พ. 2560 01:15 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 20170105113515.jpg กับ ประกาศเลขที่นั่งสอบและข้อมูลห้องสอบ O-NET ชั้น ม.3
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16388281_1082484238529662_2023709342457595374_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16388133_1598027126878717_155815129497960362_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16299539_10208459906443767_8862216821754292051_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16299010_10155047825393470_5691239304147122846_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16298911_10155047825328470_2144955626302083617_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16265588_1598027096878720_4713484028720685046_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16195760_1082484341862985_2013022859261980000_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16194988_10208459905563745_5106347373686050930_n.jpg กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 01:13 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา สร้าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 ก.พ. 2560 00:50 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แก้ไข รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
2 ก.พ. 2560 00:49 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ 16443546_10155067870328470_812884725_n.jpg กับ รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
2 ก.พ. 2560 00:49 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา สร้าง รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
2 ก.พ. 2560 00:04 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แก้ไข ประชุม/อบรม/สัมมนา
1 ก.พ. 2560 23:53 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แก้ไข โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมกับชุมชนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
1 ก.พ. 2560 23:52 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ DSC_0815.JPG กับ โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมกับชุมชนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
1 ก.พ. 2560 23:52 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ DSC_0808.JPG กับ โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมกับชุมชนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
1 ก.พ. 2560 23:52 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ DSC_0807.JPG กับ โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมกับชุมชนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
1 ก.พ. 2560 23:52 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ DSC_0805.JPG กับ โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมกับชุมชนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล
1 ก.พ. 2560 23:52 ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา แนบ DSC_0804.JPG กับ โรงเรียนเมืองยางศึกษาร่วมกับชุมชนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล

เก่ากว่า | ใหม่กว่า