รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560

โพสต์2 ก.พ. 2560 00:49โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2560 00:50 ]
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เข้ารับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
1. คุณครูโกเสตร ปัตเตย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. คุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่น (งานห้องสมุด)


Comments