ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิชญ์ชญานิษฐ์ โพธิสาร

โพสต์22 เม.ย. 2562 04:15โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพิชญ์ชญานิษฐ์ โพธิสาร ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เนื่องในวันครู ประจำปี 2562

     
     

    
Comments