การแข่งขันกีฬาเปตอง งานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 03:44โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองโรงเรียนเมืองยางศึกษา ดังนี้ 
1.นายศตวรรษ มาลาไธสง 
2.นายนิพนธ์ น้ำคำ 
3.นายเทิดทูล พร้าวไธสง 
4.นายจักรภัทร สาลี 
5.นายณัฐวัฒน์ หนูหลำ 
6.เด็กชายพัชรพฤก จันทร์พรม 
7.เด็กชายวันชัย ธรรมเริง 
ผู้ฝึกสอน คุณครูโกเสตร -คุณครูกาญจนา ปัตเตย์ 
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ รุ่นอายุ 18 ปีชาย และ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทคู่ รุ่นอายุ 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬาเปตอง 
งานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561
     

     
Comments