การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

โพสต์18 ธ.ค. 2559 06:55โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 07:37 ]
การแข่งขันกีฬานักเรียนองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ผีตาโขนเกมส์"
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผลการแข่งขัน

วิ่ง 4x100 เมตร รางวัล เหรียญทอง 

รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

นักกีฑา ด.ญ.จิรภิญญา จันทร์ชูกลิ่น ผู้ฝึกสอน นายสุระวุฒิ จอดนอกฟุตซอล  รางวัล เหรียญทอง

รุ่นอายุ 16 ชาย

นักกีฬา นายสุรสิงห์ โง้นสูงเนิน นายพีระดล พร้าวไธสง  นายพลากร โพยนอก ผู้ฝึกสอน นายสมพร ทรงแสง


หมากฮอส รางวัล เหรียญทอง

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิต
เเบดมินตัน

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายคู่ รางวัล ชนะเลิศ

นักกีฬา เด็กชายคมสยาม โสภา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รางวัล รองชนะเลิศอัน 2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา เด็กหญืงสุพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นายพีรภัทร ดาวไธสงค์

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

คู่ผสม หญิงคู่ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นางสาววรนุช โพธิ์แข็ง ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ
เปตอง

รุ่นอายุ 14 ปีชาย

นักกีฬา นายจักรภัทร สาลี รางวัล เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 14 ปีชายคู่

นักกีฬา นายจักรภัทร สาลี รางวัล เหรียญทอง  ผู้ฝึกสอน นายโกเสตร ปัตเตย์ นางกาญจนา ปัตเตย์

Comments