การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101เกมส์

โพสต์18 ธ.ค. 2559 07:41โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 21:17 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา ]

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ร้อยเอ็ดเกมส์

ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

หมากฮอส รางวัล อันดับที่ 6 ระดับประเทศ

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิตเเบดมินตัน

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นางสาววรนุช โพธิ์แข็ง

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา เด็กหญืงสุพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

นักกีฬา เด็กชายคมสยาม โสภา

ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ
กีฬาประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างรอผลการแข่งขัน...

Comments