ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา

โพสต์24 มิ.ย. 2561 04:59โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

โรงเรียนเมืองยางศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในรอบรับตรงและรอบปกติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

โพสต์24 มิ.ย. 2561 04:21โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 04:21 ]

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเมืองยางศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 รายการ สรุปผลได้ ดังนี้

1.รางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

2.รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ม.4-ม.6

3.รางวัลระดับเหรียญเงิน 
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

4.
รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

5.
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3

6.
รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6

7.
รางวัลระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ 
ม.4-ม.6

การแข่งขันกีฬาเปตอง งานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 03:44โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองโรงเรียนเมืองยางศึกษา ดังนี้ 
1.นายศตวรรษ มาลาไธสง 
2.นายนิพนธ์ น้ำคำ 
3.นายเทิดทูล พร้าวไธสง 
4.นายจักรภัทร สาลี 
5.นายณัฐวัฒน์ หนูหลำ 
6.เด็กชายพัชรพฤก จันทร์พรม 
7.เด็กชายวันชัย ธรรมเริง 
ผู้ฝึกสอน คุณครูโกเสตร -คุณครูกาญจนา ปัตเตย์ 
ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทคู่ รุ่นอายุ 18 ปีชาย และ รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทคู่ รุ่นอายุ 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬาเปตอง 
งานสมโภชฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561
     

     

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์24 มิ.ย. 2561 03:27โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 03:30 ]

รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้

1.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

2.การแข่งขันการแกะสลักผลไม้ ม.4-ม.6

3.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6

4.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

5.
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.1-ม.3

6.
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6

7.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ 
ม.4-ม.6 คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัดนครรราชสีมา

ครูผู้สอนดีเด่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2561 03:06โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพเยาว์ แหลมไธสง ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เนื่องในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2561
     

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โพสต์23 เม.ย. 2560 06:19โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆดังนี้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560

โพสต์2 ก.พ. 2560 00:49โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2560 00:50 ]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เข้ารับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
1. คุณครูโกเสตร ปัตเตย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. คุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่น (งานห้องสมุด)


การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101เกมส์

โพสต์18 ธ.ค. 2559 07:41โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 21:17 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา ]

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ร้อยเอ็ดเกมส์

ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

หมากฮอส รางวัล อันดับที่ 6 ระดับประเทศ

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิตเเบดมินตัน

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นางสาววรนุช โพธิ์แข็ง

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา เด็กหญืงสุพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

นักกีฬา เด็กชายคมสยาม โสภา

ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ
กีฬาประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างรอผลการแข่งขัน...

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

โพสต์18 ธ.ค. 2559 06:55โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 07:37 ]

การแข่งขันกีฬานักเรียนองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ผีตาโขนเกมส์"
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผลการแข่งขัน

วิ่ง 4x100 เมตร รางวัล เหรียญทอง 

รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

นักกีฑา ด.ญ.จิรภิญญา จันทร์ชูกลิ่น ผู้ฝึกสอน นายสุระวุฒิ จอดนอกฟุตซอล  รางวัล เหรียญทอง

รุ่นอายุ 16 ชาย

นักกีฬา นายสุรสิงห์ โง้นสูงเนิน นายพีระดล พร้าวไธสง  นายพลากร โพยนอก ผู้ฝึกสอน นายสมพร ทรงแสง


หมากฮอส รางวัล เหรียญทอง

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิต
เเบดมินตัน

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายคู่ รางวัล ชนะเลิศ

นักกีฬา เด็กชายคมสยาม โสภา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รางวัล รองชนะเลิศอัน 2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา เด็กหญืงสุพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นายพีรภัทร ดาวไธสงค์

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

คู่ผสม หญิงคู่ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นางสาววรนุช โพธิ์แข็ง ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ
เปตอง

รุ่นอายุ 14 ปีชาย

นักกีฬา นายจักรภัทร สาลี รางวัล เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 14 ปีชายคู่

นักกีฬา นายจักรภัทร สาลี รางวัล เหรียญทอง  ผู้ฝึกสอน นายโกเสตร ปัตเตย์ นางกาญจนา ปัตเตย์

การแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โพสต์18 ธ.ค. 2559 05:03โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 07:16 ]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559

     

     

     

     

     

ผลการแข่งขัน

กีฑา 

รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

นักกีฑา ด.ญ.จิรภิญญา จันทร์ชูกลิ่น ผู้ฝึกสอน นายสุระวุฒิ จอดนอก

ฟุตซอล 

รุ่นอายุ 16 ชาย

นักกีฬา นายสุรสิงห์ โง้นสูงเนิน นายพีระดล พร้าวไธสง  นายพลากร โพยนอก ผู้ฝึกสอน นายสมพร ทรงแสง

หมากฮอส 

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิต

เเบดมินตัน 

รุ่นอายุ 12 ปี ชายเดี่ยว 

นักกีฬา ด.ช.คมสยาม โสภณ

รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเดี่ยว

นักกีฬา ด.ญ.สพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุ 16 ปี ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว

นักกีฬา น.ส.วรนุช โพธิ์เเข็ง นายพีรภัทร ดาวไธสง ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ

เปตอง 

รุ่นอายุ 14 ปีชาย

นายจักรภัทร สาลี

รุ่นอายุ 16 ปีชาย

นักกีฬา นายเทิดทูล พร้าวไธสง  ผู้ฝึกสอน นายโกเสตร ปัตเตย์ นางกาญจนา ปัตเตย์

ได้แชมป์กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเข้าแข่งขันต่อในกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาค ผีตาโขนเกมส์ เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย

    
  
    

    

    

    

    

    

  1-10 of 15