ผลงานดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โพสต์23 เม.ย. 2560 06:19โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆดังนี้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560

โพสต์2 ก.พ. 2560 00:49โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2560 00:50 ]

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เข้ารับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
1. คุณครูโกเสตร ปัตเตย์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. คุณครูสมสวาสดิ์ ผลนา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูดีเด่น (งานห้องสมุด)


การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 101เกมส์

โพสต์18 ธ.ค. 2559 07:41โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 21:17 โดย ชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา ]

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ร้อยเอ็ดเกมส์

ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

หมากฮอส รางวัล อันดับที่ 6 ระดับประเทศ

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิตเเบดมินตัน

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นางสาววรนุช โพธิ์แข็ง

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา เด็กหญืงสุพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

นักกีฬา เด็กชายคมสยาม โสภา

ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ
กีฬาประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างรอผลการแข่งขัน...

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

โพสต์18 ธ.ค. 2559 06:55โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 07:37 ]

การแข่งขันกีฬานักเรียนองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ผีตาโขนเกมส์"
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ผลการแข่งขัน

วิ่ง 4x100 เมตร รางวัล เหรียญทอง 

รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

นักกีฑา ด.ญ.จิรภิญญา จันทร์ชูกลิ่น ผู้ฝึกสอน นายสุระวุฒิ จอดนอกฟุตซอล  รางวัล เหรียญทอง

รุ่นอายุ 16 ชาย

นักกีฬา นายสุรสิงห์ โง้นสูงเนิน นายพีระดล พร้าวไธสง  นายพลากร โพยนอก ผู้ฝึกสอน นายสมพร ทรงแสง


หมากฮอส รางวัล เหรียญทอง

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิต
เเบดมินตัน

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ชายคู่ รางวัล ชนะเลิศ

นักกีฬา เด็กชายคมสยาม โสภา

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิง รางวัล รองชนะเลิศอัน 2

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงคู่ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา เด็กหญืงสุพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นายพีรภัทร ดาวไธสงค์

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

คู่ผสม หญิงคู่ รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1

นักกีฬา นางสาววรนุช โพธิ์แข็ง ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ
เปตอง

รุ่นอายุ 14 ปีชาย

นักกีฬา นายจักรภัทร สาลี รางวัล เหรียญทองแดง

รุ่นอายุ 14 ปีชายคู่

นักกีฬา นายจักรภัทร สาลี รางวัล เหรียญทอง  ผู้ฝึกสอน นายโกเสตร ปัตเตย์ นางกาญจนา ปัตเตย์

การแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

โพสต์18 ธ.ค. 2559 05:03โดยนางสาวชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2559 07:16 ]

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559

     

     

     

     

     

ผลการแข่งขัน

กีฑา 

รุ่นอายุ 14 ปี หญิง 

นักกีฑา ด.ญ.จิรภิญญา จันทร์ชูกลิ่น ผู้ฝึกสอน นายสุระวุฒิ จอดนอก

ฟุตซอล 

รุ่นอายุ 16 ชาย

นักกีฬา นายสุรสิงห์ โง้นสูงเนิน นายพีระดล พร้าวไธสง  นายพลากร โพยนอก ผู้ฝึกสอน นายสมพร ทรงแสง

หมากฮอส 

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

นักกีฬา นายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ผู้ฝึกสอน นางสาวพรวิไล ปานจิต

เเบดมินตัน 

รุ่นอายุ 12 ปี ชายเดี่ยว 

นักกีฬา ด.ช.คมสยาม โสภณ

รุ่นอายุ 14 ปี หญิงเดี่ยว

นักกีฬา ด.ญ.สพิชญา ต้อไธสง

รุ่นอายุ 16 ปี ชายเดี่ยว หญิงเดี่ยว

นักกีฬา น.ส.วรนุช โพธิ์เเข็ง นายพีรภัทร ดาวไธสง ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ ขนาดกลาง นายชวลิต วงค์ก่อ

เปตอง 

รุ่นอายุ 14 ปีชาย

นายจักรภัทร สาลี

รุ่นอายุ 16 ปีชาย

นักกีฬา นายเทิดทูล พร้าวไธสง  ผู้ฝึกสอน นายโกเสตร ปัตเตย์ นางกาญจนา ปัตเตย์

ได้แชมป์กีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเข้าแข่งขันต่อในกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาค ผีตาโขนเกมส์ เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย

    
  
    

    

    

    

    

    

  มอบรางวัลนักกีฬาคนเก่ง

โพสต์19 พ.ย. 2559 20:56โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2559 21:41 ]

13 กันยายน 2559 นายเลิศพันธ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอเมืองยาง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2559
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
โครงการแข่งขันเอแม็ท หมากรุกไทย หมากฮอสไทย

โพสต์1 ส.ค. 2559 01:35โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 คุณครูพรวิไล ปานจิต หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการแข่งขันเอแม็ท หมากรุกไทย หมากฮอสไทย ณ โรงเรียนครบุรี และขอแสดงความยินดีกับนายพันธิตร สิทธิศรีจันทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมากฮอสไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
     

     

     

     


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:08โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาต่างๆดังนี้

ยินดีกับนักกีฬาได้รับรางวัลระดับประเทศการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

โพสต์24 มิ.ย. 2559 01:00โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

ยินดีกับนักกีฬาได้รับรางวัลระดับประเทศการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 กรุงเทพฯเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11-21 มกราคม 2559แบตมินตันหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เด็กหญิงสุพิชญา ต้อไธสง และเด็กหญิงวรนุช โพธิ์แข็ง

เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ฝึกสอนคือ ครูสุรศักดิ์ ขนาดกลางฟุตซอลรุ่นอายุ 14 ชาย เด็กชายพีรดนย์ พร้าวไธสง และเด็กชายพลากร โพยนอก

เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้ฝึกสอนคือครูสุระวุฒิ จอดนอก และครูสมพร ทรงแสงกรีฑา 200 เมตร เเละ 8×50 เมตร เด็กหญิงจิรภิญญา จันทร์ชูกลิ่น

เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ฝึกสอนคือครูสุระวุฒิ จอดนอก

ยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2559

โพสต์23 มิ.ย. 2559 21:14โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา

คุณครูนงลักษณ์ องค์ศรีเจริญพร ได้รับรางวัล "เพชรสามัญ"

คุณครูไชยยศ เชือนไธสง ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"

คุณครูกาญจนา ปัตเตย์ ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"

คุณครูประพันธ์ คณิตไธสง ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์"

คุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" และ "ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ"

1-10 of 10