นางสาวพรวิไล ปานจิต

โพสต์11 ก.พ. 2562 00:17โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 18:42 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนางสาวพรวิไล ปานจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


Comments