เผยแพร่ผลงาน

นางสาวพรวิไล ปานจิต

โพสต์11 ก.พ. 2562 00:17โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2562 18:42 ]

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนางสาวพรวิไล ปานจิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวรัตนดาวรรณ ชาตรี

โพสต์22 ส.ค. 2560 03:56โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา   [ อัปเดต 22 ส.ค. 2560 04:03 ]

แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยคุณครูรัตนดาวรรณ ชาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1-2 of 2