พิธีแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง "พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์"

โพสต์11 มิ.ย. 2560 01:19โดยชุติกาญจน์ เอกวงศ์ษา
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองยางศึกษา ร่วมพิธีแห่ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองยาง "พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์" วัดนางออ ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยเส้นทางอำเภอชุมพวง ลำทะเมนชัย เมืองยาง
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Comments